Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Zjawiska krasowe

Część skał budujących skorupę ziemską podlega rozpuszczaniu przez wodę.
Należą do nich m.in.

  • sól kamienna
  • gips
  • anhydryt.

Skały, które zawierają węglan wapnia (wapienie, margle, dolomity) są także rozpuszczane, ale w procesie tym, oprócz wody bierze także udział dwutlenek węgla.

Ogół zjawisk polegający na rozpuszczaniu skał przez wodę nazywamy zjawiskami krasowymi. Szczególnym przykładem krasu są zjawiska zachodzące z lodzie (kras lodowcowy, kriokras). Mechanizm rozpuszczania różnych rodzajów skał oraz lodu różni się od siebie, ale cechą wspólną wszystkich zjawisk krasowych, są powstałe formy krasu powierzchniowego i podziemnego.

Skały zawierające węglan wapnia (CaCO3) to wapienie, margle, dolomity. Wody opadowe łączą się z zawartym w atmosferze dwutlenkiem węgla (CO2) tworząc słaby kwas węglowy.

H2O + CO2 H2CO3

Kwas węglowy rozpuszcza skały węglanowe, zgodnie z poniższym równaniem chemicznym:

CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2

Wymywany w ten sposób węglan wapnia powoduje powstawanie w skałach erozyjnych form krasowych (żłobki i żebra, lejki, jaskinie, korytarze, kominy).

Rozpuszczony węglan wapnia może ponownie wytrącać się tworząc takie formy, jak:

  • stalaktyty
  • stalagmity
  • stalagnaty
  • draperie.
«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.