Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Konventa e Bernës

Konventa e Bernës është një instrument ligjor detyrues që zbatohet për mbrojtjen e bimëve dhe kafshëve të egra.

Sot 47 vende në Evropë dhe katër në Afrikë kanë ratifikuar traktatin ndërkombëtar, të miratuar në vitin 1979.

Me marrëveshjen, vendet përkatëse angazhohen për të rregulluar ndër të tjera cilat dhe në çfarë mase specie të caktuara mund të merren nga natyra, për shembull nga gjuetia ligjore dhe se si llojet e caktuara të habitatit mund të përdoren nga publiku.

Photo: Felix Reimann/WikimediaCommons

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.