Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

LiDAR

LiDAR është një shkurtim i “Detection Light dhe Ranging”, i cili shpjegon përdorimin e shpërndarjes dhe ndërprerjes së saj – kjo është një metodë që p ërdoret për vendosjen e distancave ndërmjet objekteve me përdorimin e dritës.

Për studime në këtë teknologji përdoren skanera lazer. Ata janë pajisje moderne të avancuara teknologjikisht. Një skaner lazer është, në të njëjtën kohë, një përcues dhe një marrës i një impulsi të lehtë. Impulsi reflekton nga një objektiv, i cili po skanohet. Skaneri mat “kohën e fluturimit” të rrezes së dritës dhe në këtë mënyrë përcakton distancën e synuar. Gjatë një sesioni të skanimit, dërgohen miliona impulse të tilla. Së bashku ata formojnë një pikë dixhitale të përhapur në distanca të ndryshme nga skaneri. Pika pika është një përfaqësim tre-dimensional i objektit të skanuar, i cili mund të përdoret për analiza të ndryshme.

Në gjeografi LiDAR përdoret më shpesh për të krijuar harta të ngritjes së terrenit. Një skaner i ngritur mbi një aeroplan skanon sipërfaqen e Tokës dhe krijon imazhin e saj tre-dimensional, i cili korrespondon me topografinë. Për më tepër, skanimi me lazer gjen zbatim edhe në fusha të tjera ku janë të rëndësishme modele të sakta 3D, për shembull dizajni ose ruajtja e trashëgimisë.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.