Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Palsa

Palsa-t janë të ulta, shpesh ovale, muret e pasura me akull, të cilat kanë një torfe të ngrirë dhe thelbin e tokës minerale. Ata zakonisht janë mesatarisht mes 0.5 deri 10 metra të lartë dhe rreth 2 metra në diametër.

Palsa-t gjenden në zonat me trashësi nëntokësore të ngrirë të pandërprerë, kryesisht në zonat rrethuese të hemisferës veriore: Kanadaja e Veriut dhe Alaska, Siberia, Fennoscandia veriore dhe Islanda. Ata shpesh ndodhin në grupe dhe rriten në shtresën aktive të zonave me trashësi nëntokësore të ngrirë gjatë gjithë vitit.

Për formimin e Palsa-s të akullit “palsas”, i cili ndodhet në brendësi të palsës, ata kanë nevojë për sasi të mëdha uji dhe për këtë arsye ato ndodhin veçanërisht në bore.

Zakonisht ka një sasi të madhe të borës rreth tyre, por majat e palsave janë të lirë nga dëbora edhe në mes të dimrit, sepse era e çon atë dhe e depoziton në shpatet dhe gjetkë në sipërfaqe të sheshtë.

Palsasit duket se kalojnë nëpër një cikël zhvillimi që përfundimisht çon në shkrirjen dhe kolapsin. Çarje të hapura që zakonisht shoqërojnë rritjen e palcës dhe uji që tenton të grumbullohet përreth palsave, kontribuon në këtë proces.

Structure of a Palsa, © University of Oulu

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.