Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Talik

Talik është i ngrirë në zonën e quajtur permafrost  (një shtresë e trashë nëntokësore e tokës që mbetet e ngrirë gjatë gjithë vitit, që ndodh kryesisht në rajonet polare).
Talikët mund të kenë origjina të ndryshme – ato mund të mbeten të paqëndrueshme për shkak të efektit të magazinimit të nxehtësisë së ujit sipërfaqësor, ujërave nëntokësore të mineralizuara që rrjedhin nëpër talik etj.

Taliks janë burime të rëndësishme të ujit për lokale

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.