Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Геолог и геоморфолог

Полярните региони са области, където процесите на промяна на повърхността на земята са много ярки. Големите температурни колебания, активните ледници и ледниковите реки създават нови релефни форми;  морският лед унищожава брега в един район, но същевременно го разширява в друг. Тази дейност причинява полярните зони да бъдат перфектната наземна лаборатория за изследователи, работещи за изучаването на земната кора и процесите, които я променят – т.е. това са: геолози и геоморфолози. Въпреки, че специалистите в тези две дисциплини произхождат от различни отрасли на  науките за земята (геологията е независим отрасъл на знанието и геоморфологията е част от географията), както изследователските обекти, така и методите се преплитат.

Геолозите изследват по-старите земни компактни скали, ледникови и аква-ледникови фронтове и предимно се възползват от лекотата на наблюдение, произтичаща от липсата на растителност или от скромното й развитие. Живите процеси на ерозия на ледниците и формирането на различни форми на натрупване на утайки върху Шпитцберген позволиха на базата на общоприетите принципи в земните науки (същите процеси, работещи при същите условия, имат същия ефект през цялата история на земята ), за да се покаже, че ландшафтът на Полша има ледников произход. Той също така предостави обосновка за теорията за множество континентални ледници, влизащи в Полша. Полярните райони на много места не са напълно проучени – за геолозите и геоморфолозите все още има възможности за откривателстване, за онези, които работят в ледниковите територии – чудесна възможност да се видят живи ледени процеси и да се работи, заобиколени от непокътната природа.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.