Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Ледо-спелеолог

В една много разнообразна област от изследванията на ледниците има част, скрита в дълбините на ледниците – процепи, кладенци и вътрешни дренажни канали, много подобни на карстовите пещери. Подобно на карстовите пещери, ледените пещери изискват използването на специализирани техники, взети от екстремни спортове като катерене и спелеология. Тази част от научните изследвания се нарича ледоспелеология. В рамките на организациии по ледеология, тя има своята работна група „Ледените пещери  пещери и карстовите образования  в полярните региони“. Ледо-спелеолозите изследват кладенци и коридори, които са водни потоци, получени в  резултат на  топене на лед. Степента на изтичане на аблативния поток от вода е от голямо значение при определяне на масовия баланс на ледниците. Тя има и чисто практическо значение – големи ледници, където изтичането на вода се осъществява през цялата година, може да осигури източници на вода за населените места като Aldegond Glacier на Spitsbergen, която доставя вода на руското селище Баренцбург.

Пропуските и пукнатините в ледниците са важни за определянето на динамиката на ледниковите движения. Подобни наблюдения са направени от кримпване / стесняване на процепите и ледените канали в периоди, когато те не са пълни с вода. Наблюденията в пещерите от  лед , разработени при контакта на ледника и скалното легло,  позволяват да се изучават процесите на ледникова ерозия и образуване на различни видове ледникови отлагания. В допълнение към ценните научни данни, ледо-спелеологията  осигурява чудесен визуален опит:  изпаренията и айсбергите създават фантастични форми, а прозрачността на леда дава отлични оптични ефекти в изкуствена светлина. Изучаването на бързо променящите се системи дава усещане за постоянно изследване на нещо ново.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.