Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Кратерът Батагайка

Кратерът Батагайка е термокарстка депресия, мегаполис, и най-големият по рода си: дължина почти 1 км дълъг и 86 м дълбочина, и  нараства бързо. Той се намира в Сибир, разположен е на около 660 километра североизточно от столицата Якутск, близо до село Батагай, в квартал Верхойянск.

Често бива наричан от местните жители: „врата към ада“.

Процесът, довел до образуването на кратера, е започнал през 60-те години. В резултат на бързото обезлесяване, земната повърхност вече не е добре засенчена от дърветата през лятото, така, че директната слънчева светлина бавно води до прекономерно затопляне на земната повърност, а от дърветата вече се стича все по-малко дъжд, който да охлажда повърхността. Тази комбинация от по-малко засенчване, и по-малко количество просмукани води,  довежда до затопляне на повърхността на земята, а самият пермафрост започва да се размразява. След като този процес е започнал, и ледът е бил изложен на по-високи температури, проявлението на този феноменът се е увеличило.

Кратерът Батагайка открива огромна площ от вече затрупани преди това повърхности от пермафрост, някои от които са се образували преди много хиляди години.

Изследователите смятат, че откритият лед и почвата по краищата на кратера могат да бъдат считани като съхранили геоложка и биологична история от преди 200 000.

Кратерът Батагайка е вече са разкрити останките на различни животни. Equus lenensis (плейстоен кон) и  Bison priscu праисторически степни бизони) вече са се появили от размразяващата се почва, както и разнообразни останки от пещерни лъвове и вълци.

Снимка: https://earthobservatory.nasa.gov

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.