Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Lille alkefugl – adfærd og rækkevidden af naturlige levesteder

Den lille alkefugl er en endemisk marin fugleart, hvis vigtigste levesteder er Arktiske Basin. Den anses for at være den mest udbredte havfugle-art med en bestandstørrelse anslået til over 37 mio ynglende par.

De små alkefugle bygger reder i kystområder på øer i det arktiske ocean, hovedsageligt Nordatlanterhavet. For nyligt har der været rapporter om dens tilsynekomst så langt nordpå som den nordlige del af Beringshavet. De største kolonier (mere end en million individer) er blevet observeret på Grønland (Fig. 1). Fuglen kan lide at tilbringe vinteren i de åbne farvande i Nordatlanten, selv om dens tilstedeværelse også er blevet registreret i åbne vandområder (połynia, polynja, полыиья) inden for de områder på Arktis, hvor der findes havis året rundt.

Den lille alkefugl bor i kolonier i alt fra ti til hundrede tusinder af individer. Fuglene kan lide at komme tilbage til samme koloni år efter år, i håbet om at bruge samme redeplads hvert år.

Fuglen kan lide at etablere kolonier på klipper og bygge sin rede i beskyttede områder, såsom i sprækker, under udhæng og til tider i store kegleformede urer (осыпь) i bunden af bjergskråninger, flere kilometer væk fra kysterne.

Den lille alkefugls kost består af havets dyreplankton (en række protozoer og små hvirvelløse dyr, herunder små fisk). På grund af fuglens høje energibehov, foretrækker den at spise arter, med et højt fedtindhold. En vandloppe art kaldet Calanus Glacialis, er en af fuglens livretter. Da denne art af vandlopper forekommer i områder af havet med kolde strømme, har ændringer i havstrømmene, som følge af klimaændringerne, haft en stor indflydelse på udbredelsen og tætheden af den lille alkefugls kolonier.

Den lille alkefugl (Søkongen) er i stand til at dykke til en dybde på 30-40 meter for at søge føde og kan opholde sig under vand i op til 45 sekunder.

Hver dag forlader fuglen sine rugende kolonier for at hente føde ude på åbent hav 5-15 gange om dagen. I den tid af året, når den skal fodre sine unger, rejser den lille alkefugl normalt 10-15 km hver dag, men kan undertiden rejse så langt som 100-150 km.

Søkongens naturlige rovdyr er for eksempel polarræven (арктическая лиса) og rovfugle såsom gråmågen (бургомистр), som jager fra luften og forsøger at tage individer fra flokken.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.