Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Tilvenning av ville dyr

Menneskers tilvenning av ville dyr kan oppstå hvis dyret gjentagende eksponeres for vårt nærvær. Ville dyr kan bli tilvendt til vår infrastruktur (bygninger, veier, gjenstander) og til mennesker selv. Jo mer forutsigbare vi er for dyrene, desto lettere er det for dem å bli tilvendt. Ville dyr blir derfor lettere tilvendt til infrastruktur enn til folk, fordi folk er mindre forutsigbare.

Tilvenning av ville dyr er uønsket. Det reduserer dyrs normale skyhet og frykt. I stedet for å unngå områder med menneskelig aktivitet, og flykte ved synet av folk, velger dyrene å nærme seg. Vi setter gjerne pris på noe tilvenning av en del dyr, men normalt fører tilvenning også til konflikter. Som oftest utgjør sterk tilvenning en stor fare for dyrets overlevelse, og det kan også utgjøre en trussel mot menneskers sikkerhet.

En viss grad av tilvenning til menneskers infrastruktur er nødvendig for at ville dyr skal overleve. Foto: Paul E. Aspholm, NIBIO

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.