Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Termohalin sirkulasjon

Termohalin sirkulasjon er en stor, langsom og dyp havstrøm, som er drevet av tetthetsforskjeller i vannet. Vannets tetthet avhenger av temperatur og saltholdighet. I polare områder blir havvann veldig kaldt og det dannes is. Vannet rundt isen blir da saltere, fordi saltet utelates under fryseprosessen. Når vannet blir saltere, øker tettheten (det blir «tyngre») og det begynner å synke. Dette vannet vil så bevege seg horisontalt mens det blandes med annet mindre salt vann, til det stiger tilbake til overflaten.
Termohalin sirkulasjon er svært viktig for dagens klima på kloden, og global oppvarming kan påvirke dette f.eks. ved at havoverflaten varmes opp.

Foto: Kristine DeLong, Louisiana State University, cleanet.org (CC: BY-NC-SA)

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.