Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Haier og skater

Hai og skate tilhører en egen gruppe fisk som vi kaller bruskfisk (Chondrichthyes). Det er en gammel gruppe dyr, som har endret seg lite på over 100 millioner år. Det betyr ikke at de er evolusjonært akterutseilt, men snarere at deres tilpasning var svært vellykket fra starten av. De to moderne gruppene av fisk som har brusk er helhodefisk (Holocephali), og haier og skater (Elasmobranchii). Den siste deles videre i haier (Selachimorpha) og skater (Rajiformes). Skater kalles også rokker på norsk.

Haier og skater finnes i alle verdens hav, men er mest vanlige i varmere vann. Antall arter avtar betydelig etter hvert som vannet blir kaldere. De fleste skater lever på havbunnen på mange slags dyp og spiser en rekke andre bentiske dyr. Haier er topp-predatorer som vanligvis lever pelagisk (se pelagisk fisk), men de lever også i dypet og noen arter er strengt bentiske. Likeledes finnes det skate arter som lever pelagisk.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.