Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Røye

Røye (også kalt arktisk røye) Salvelinus alpinus er den fiskearten som lever lengst nord i elver og innsjøer. Den finnes over hele den nordlige halvkule, og i alle deler av Norge. Den er også en av de fiskeartene som tidligst vandret inn i norske elver etter siste istid.

De fleste røyer er anadrome fisker, det vil si at de vandrer fra ferskvann til havet i perioder av livet. Den kan bli stor, opptil 18 kg er målt, avhengig av hvor den lever. Mer typiske størrelser er 1-2 kg.

Røye kjennetegnes ved at den har røde farger på undersiden. Rødfargen varierer også med hvor den lever.

Arktisk røye i akvarium

Foto: Xepheid, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons).

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.