Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Energia kinetyczna

Energia kinetyczna jest związana z ruchem fal, elektronów, atomów, cząsteczek, substancji i przedmiotów.

Wyróżniamy następujące rodzaje energii kinetycznej:

  • Energia promieniowania – energia elektromagnetyczna, która przemieszcza się w falach poprzecznych (światło, promienie rentgenowskie, promieniowanie gamma i fale radiowe).
  • Energia cieplna lub ciepło – energia pochodząca z ruchu atomów i cząsteczek w substancji (energia geotermalna Ziemi).
  • Energia ruchu – energia zmagazynowana w ruchu obiektów. Im szybciej się poruszają, tym więcej energii jest magazynowane (wiatr).
  • Dźwięk – ruch energii w substancjach w postaci fal kompresyjnych/ rozrzedzeniowych. Dźwięk jest wytwarzany w momencie, gdy siła powoduje wibrowanie obiektu lub substancji.
  • Energia elektryczna – jest dostarczana przez maleńkie naładowane cząstki zwane elektronami, zazwyczaj poruszające przez przewód (błyskawica).
«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.