Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Mała epoka lodowcowa

Mała epoka lodowcowa to epizod klimatyczny trwający od początku XIV wieku do połowy XIX wieku. Średnia temperatura na półkuli północnej spadła wówczas o mniej więcej 0,5°C. Szarża lodowców w górskich dolinach zagrażała europejskim miastom. Okres ten pozostawił liczne świadectwa w sztuce i literaturze – obrazy z XVII wieku przedstawiają ludzi jeżdżących na łyżwach po Tamizie w Londynie i kanałach w Holandii, miejscach pozbawionych lodu przedtem i później.

Badacze nie są zgodni co do skali zjawiska i jego konsekwencji. Znane są zapiski z dziennika żołnierza, podróżującego w sierpniu 1640 roku przez Niemcy: „W tym czasie było tak wielkie zimno, że prawie zamarzliśmy na śmierć w naszych kwaterach, a na drodze, trzy osoby zamarzły na śmierć: mężczyzna, kobieta i chłopiec”.

Wczesne badania przypisywały małą epokę lodowcową okresom niskiej aktywności słonecznej. Późniejsze badania sugerowały dominującą rolę silnych erupcji wulkanicznych, zredukowaną cyrkulację przeciwprądową południkową (AMOC) i/lub zmienną fazę oscylacji północnoatlantyckiej (NAO).

Małej epoce lodowcowej przypisuje się szereg historycznych, politycznych i społecznych konsekwencji (wielki głód, epidemia dżumy, wojna 30-letnia, a nawet wynalezienie roweru, który miał zastąpić transport konny, gdyż niedobory żywności ograniczały hodowlę wierzchowców).

Obraz: Pejzaż zimowy z łyżwiarzami, Hendrick Avercamp, ok. 1608.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.