Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Obieg węgla związany z wieloletnią zmarzliną

Obieg węgla związany z wieloletnią zmarzliną jest elementem („podcyklem”) globalnego cyklu węglowego; polega na transferze tego pierwiastka ze zmarzliny do roślinności i mikroorganizmów, następnie do atmosfery, z powrotem do roślinności, a następnie na powrót do gleby.

Związki węgla są niezbędnym, podstawowym budulcem życia na Ziemi. W atmosferze ziemskiej węgiel występuje przede wszystkim albo w postaci nieorganicznej – dwutlenku węgla (CO2), albo organicznej – metanu (CH4).

Dwutlenek węgla opuszcza atmosferę pochłaniany przesz rośliny w procesie fotosyntezy, jako opad atmosferyczny itp. Obumarłe rośliny i zwierzęta czyli martwa materia organiczna stają się źródłem węgla uwalnianego do gleby, z której część węgla jest uwalniana do atmosfery poprzez oddychanie (respirację) gleby.

Gleby wieloletniej zmarzliny pozostają zamarznięte przez długi czas, a w związku z tym przechowują dużej ilości węgla „uwięzionego” nawet od tysięcy lat. Naukowcy wciąż nie określili dokładnie jaka ilość węgla uwięziona jest w zmarzlinie w skali globu, ale wiadomo, że około 1,67 biliona ton tego pierwiastka jest zakumulowane w zmarzlinie na dużych szerokościach geograficznych – to ilość dwukrotnie większa niż ilość węgla obecnie zawarta w atmosferze.

Rozmarzanie z powodu globalnego ocieplenia powoduje rozkład materii organicznej z udziałem mikroorganizmów, które produkują znaczne ilości CO2 i CH4, a gazy te przedostają się do atmosfery.

Ilość dwutlenku węgla i metanu, uwalnianych ze zmarzliny wzrasta co roku. Istnieje zagrożenie, że niektóre z najstarszych, uwięzionych od tysiącleci zasobów zostaną uwolnione. Może to przyczynić się do zwiększenia efektu cieplarnianego, a także powodować wybuchy metanu.

Według ostatnich badań, do roku 2050, w wyniku tych procesów do atmosfery uwolnionych może zostać 55 mld ton węgla (który odpowiada 200 mld ton dwutlenku węgla).

 

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.