Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Permafrost karbon cyklus

Permafrost karbon cyklus (også kendt som den Arktiske karbon cyklus) er overførslen af karbon fra permafrost-jord til vegetation og mikrober, derefter til atmosfæren og siden hen tilbage til vegetationen. Til sidst bliver karbonet ført tilbage til den permafrosne jord. Permafrost karbon cyklussen er en undercyklus af den større globale karbon cyklus.

Karbon basered molekyler er meget vigtige for livet på jorden, fordi de er hovedbestanddelen af mange biologiske forbindelser. I jordens atmosfære findes karbon både som karbondioxid (CO2) og som metan (CH4).

Karbondioxid trækkes ud af atmosfæren ved at blive en del af planterne via fotosyntese, nedbør og andre måder. Når planter og dyr dør vender karbonen tilbage til jorden. En del af den organiske karbon forbliver i jorden, mens noget af det bliver frigjort til atmosfæren via respiration i jorden.

Permafrosne jorde er frosset i en længere periode, og derfor opmagasineres store mængder af frosent karbon der, også karbon der er flere tusinde år gammelt. Forskere kender ikke den eksakte mængde af karbon, der er opmagasineret i permafrost i hele verden, men omkring 1670 milliarder ton af karbon er opmagasineret i permafrosten ved høje breddegrader – på nuværende tidspunkt findes to gange så meget karbon i atmosfæren.

I og med permafrost begynder at tø op på grund af global opvarmning, så optøs organisk materiale og nedbrydelsen begynder. Mikroberne i jorden spiser det organiske materiale og producerer store mængder CO2 eller CH4, disse gasser siver op gennem jorden og vandet og ender ude i atmosfæren igen.

Mængden af karbondioxid og metan, der hvert år frigøres fra permafrosten øges år efter år. Der er også en risiko for at karbonen, der har været opmagasineret i permafrosten i år tusinder blottes. Hermed akkumuleres karbondioxid og metan i atmosfæren. Disse drivhusgasser kan være med til at den globale opvarmning accelererer og kan også medføre metan udslip.

Ifølge ny forskning, kan der i 2050 blive frigjort 55 milliarder ton af karbon fra jordbunden (dette konverteres til 200 milliarder ton karbondioxid).

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.