Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Sandr

Sandr to płaski, rozległy stożek napływowy, często złożony z szeregu mniejszych stożków, utworzony przez wody, wypływające z topniejącego lodowca na jego przedpole. Materiał budujący sandry to głównie piaski i żwiry, podrzędnie tworzą się pokrywy materiału drobnoziarnistego. Duże bloki skalne są pozostałościami po lodowcu lub zostały przetransportowane w czasie stanów powodziowych jako materiał wmarznięty w kry lodowe (Fot. 1.).

Sandry można podzielić na:

  • SANDR ZEWNĘTRZNY (EKSTRAMARGINALNY) – rozwinięty na przedpolu moren czołowych przez wody rzeki lodowcowej przecinającej przełomem wał moren czołowych (Fot. 1, 2)
  • SANDR WEWNĘTRZNY – sandr rozwinięty na przedpolu lodowca pomiędzy jego czołem a wałem moren czołowych w czasie szybkiej recesji lodowca (Fot. 3)
«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.