Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Astenosfera

Eshtë shtresa e vendosur poshtë litosferës, asthenosfera është një shtresë e materialit kryesisht të ngurtë (rajonet e shkrirë të asthenosferës gjenden për shembull afër kreshtave të mesit të oqeanit dhe zonave të nënshtrimit).

Ajo ndryshon nga litosfera në mënyrën se si reagon ndaj forcës së aplikuar – deformohet në mënyrë plastike (që do të thotë se pas heqjes së forcës vepruese, materiali nuk rikthehet në formën e tij origjinale).

Lëvizja e pllakave tektonike është shkaktuar nga ‘lundrimi’ i pllakave litosferike në astenosferën, e cila – në kohëzgjatjen gjeologjike – po i përshtatet lëvizjes konvektive.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.