Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Biome

  • Një Biomë është një njësi biologjike që zë një pjesë të madhe të sipërfaqes së Tokës dhe karakterizohet nga karakteristika homogjene.
  • Është një zonë e madhe me një klimë të ngjashme, me vegjetacionin karakteristik dhe botën e kafshëve.
  • Biomasa tipike përfshin taiga, tundra, savane, shkretëtira, stepa, pyje tropikale, pyje halore, pyje qumeshtore, dhe sot edhe akullnajat.
  • Biomatet individuale ndahen nga zona të tranzicionit me gjerësi të ndryshme.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.