Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Shpërhapje

  • Shërndarja përshkruan lëvizjen jashtë vargut aktual të shtëpisë, në mënyrë që të vendosen përgjithmonë diku tjetër.
  • Shpërndarja mund të çojë në rrjedhjen e gjeneve, (dmth. shkëmbimin e gjeneve të reja midis zonave), nëse individi shpërndarës ka sukses në ndërzim me një individ lokal.

Ka shumë arsye përse kafshët shpërndahen dhe ndryshojn mes llojeve, gjinive dhe individëve të së njëjtës specie. Në arinjtë e kaftë, për shembull, meshkujt ndoshta shpërndahen për shkak të një motivimi të brendshëm për të shmangur mbarështimin me të afërmit e tyre, ndërsa për femrat, konkurrenca sociale mes motrave duket se përcakton se kush shpërndahet.

A dispersing individual moves out of the natal home range (blue) to find another suitable area (green). Often it has to pass several areas already occupied by others (orange). Photo: Julia Schregel

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.