Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Rozproszenie

Jest to przemieszczanie się z obecnego areału osobniczego w celu zasiedlenia nowego miejsca. Może prowadzić do przepływu genów, czyli wymiany genów między obszarami, jeśli osobnikowi, który się przemieścił, uda się nawiązać kontakt z lokalnymi osobnikami.

Istnieje wiele powodów, dla których zwierzęta podejmują tę wędrówkę. Różnią się między gatunkami, płciami i osobnikami tego samego gatunku. W przypadku niedźwiedzi brunatnych samce prawdopodobnie rozpraszają się z powodu wewnętrznej motywacji, aby uniknąć rozmnażania się z bliskimi krewnymi, podczas gdy dla samic wydaje się to determinować konkurencja społeczna wśród sióstr.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.