Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Zooplanktonit

Zooplanktoni përbëhet nga qindra e mijëra lloje të ndryshme të kafshëve të vogla që shkrihen në ujë. Disa janë forma të të miturve ose larvave të kafshëve (meroplankton) ndërsa të tjerët e kalojnë tërë jetën si organizma lundrues (holoplanktoni). Krustacezët janë anëtarë më të rëndësishëm të zooplanktonit. Ata janë homologët detarë të insekteve në tokë. Në Arktik, copepodët janë krustacezë të rëndësishëm. Ata janë një lidhje kryesore midis prodhimit primar dhe niveleve më të larta trofe dhe, kështu, kanë një rol kyç në strukturën trofike të komuniteteve pelagjike. Kopepods gjithashtu kontribuojnë në ciklet biogeochemical duke prodhuar fekale, të cilat zhyten në ujëra më të thella. Në pjesët e rajonit Arktik verior, ekuilibri i zinxhirit ushqimor varet nga Kopepodi i vogël Kalanus Glacialis. Kjo specie barishtore zooteknike e Arktikut përshtatet posaçërisht për shkrirjen e akullit të detit dhe lulëzimin e disa llojeve të vogla të algave. Për të mbijetuar dimrat e gjata të Arktikut, Calanus glacialis ruan një sasi të madhe yndyrash (lipide), të cilat mund të arrijnë deri në 70 përqind të masës së trupit. Ky zooplankton i pasur me lipidet është burimi primar ushqimor për zogun arktik, zogjtë detare dhe balenën e bardhë.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.