Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Dyreplankton

Dyreplankton (også kalt zooplankton) består av hundrevis av forskjellige arter av små dyr som lever drivende i vann. Noen er unge stadier (larver) av arter som har en annen måte å leve på som voksne, mens andre tilbringer hele livet fritt flytende i vannmassene. Krepsdyr er de viktigste medlemmene av dyreplanktonet. De er den marine varianten av insekter på land.

Dyreplankton er en viktig forbindelse mellom primærprodusentene og høyere trofiske nivåer i næringskjedene. De har f.eks. en nøkkelrolle for samfunnet av pelagisk fisk. De bidrar også til biogeokjemiske sykluser i havet fordi de produserer avføring, som synker til dypere vann.

I deler av den arktiske regionen er næringskjedene spesielt avhengig av et bestemt krepsedyr, en hoppekreps med det latinske navnet Calanus glacialis (glacialis betyr is). Dette planteetende dyreplanktonet er tilpasset smeltende sjøis og for å overleve de lange arktiske vintrene, lagrer de så mye som 70 prosent av kroppsmassen som fett.

Foto: Fisheries and Oceans Canada, Moira Galbraith via Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.