Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Черен въглерод

Черният въглерод е замърсяване, полъчено в резултат на непълно изгаряне на изкопаеми горива, биогорива и биомаса (дървесина, животинска тор и др.). Това е най-мощният аерозол, който затопля климата. Както подсказва името, черният въглерод е тъмна частица, която абсорбира слънчевата светлина много ефективно.

Най-големите източници на черни въглеродни емисии в Арктика са изгарянето на продукти в селското стопанство и горските пожари, дизеловите автомобили на пътя, последвано от изгаряния за отопление на жилища, дизелово гориво и промишлено изгаряне. Газовото изгаряне понастоящем може да бъде важен източник. Натрупването на атмосферния черен въглерод е резултат от транспортиране на стоки на дълги разстояния от бившия Съветски съюз, Европа, Северна Америка и Източна Азия.

Черно въглеродни свойства и последици:

  • Поглъща силно слънчева радиация и предизвиква затопляне на атмосферата
  • Поглъщането на светлина се подобрява върху отразяващите сняг и ледени повърхности
  • Депозирани черни въглеродни частици потъмняват снега и лед, понижавайки албедото
  • Има кратък живот в атмосферата (дни до седмица) в сравнение с парникови газове като CO2 – това означава, че може лесно да се избегне

Освен опасностите, свързани с околната среда и климата, черният въглерод също има пряк ефект върху здравето на жителите на север, причинявайки респираторни заболявания.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.