Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Elvemuslingens livssyklus

Elvemusling (også kalt elveperlemusling, Margaritifera margaritifera – som betyr den som bærere frem perler) er en av artene som lever lengst i våre nordlige elver, hvor den kan bli over 200 år gammel. Livssyklusen til muslingen avhenger av ørret eller laks. Eggene utvikler seg gjennom sommeren i hunnmuslingen til en larve som utpå høsten blir sluppet ut i elvevannet.
I løpet av et par timer må larven finne en verstfisk, en ung ørret eller laks. Larven fester seg til gjellen på fisken, og utvikler seg der til en liten musling på 0,5 mm innen neste forsommer. Larvene skader angivelig ikke fisken, og kan gi den bedre immunforsvar.
Den unge muslingen faller av fisken og ned i bunnsanden, og vil stort sett leve der i omtrent 20 år. Da blir de omsider kjønnsmodne, flytter seg til øverst på sedimentene og blir så stående der å filtrere vann for få tak i næring resten av livet.

Voksne elvemuslinger som filtrerer vann. Foto: Paul Eric Aspholm

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.