Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Permafrost

Permafrost er permanent frosset bakke. For å kalles permafrost må all jord, stein eller organisk materiale i bakken forbli under 0° C i minst to år.  Det meste av permafrosten som eksisterer i dag er derimot titusener av år gamle, noen helt tilbake til den lille istiden (som var fra 400.000 til 150.000 år siden).

Tykkelsen på permafrost varierer fra mindre enn en meter til over 1500 meter. På den nordlige halvkule opptar permafrost rundt 25% av arealet, dvs. hele 23 millioner km².

Permafrost kan finnes både på land (terrestrisk permafrost) og på havbunnen (undersjøisk permafrost). Det meste av permafrosten er på den arktiske tundraen, men vi har også noe permafrost i de høyeste fjellene, eks. i alpene. På land holder permafrost en indre temperatur på omtrent -5°C, mens den er noe varmere i fjellene.

Fordi permafrost inneholder mye karbon slipper den ut mye klimagasser (karbondioksid CO2 og metan CH4) til atmosfæren hvis den tiner. Du kan lese mer om dette i permafrost karbonsyklus.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.