Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Ortekët e borës

Në Glaciology, termi “rritje” i referohet një përshpejtimi të papritur të rrjedhës së një akullnaje. Orteket ndodhin më shpesh brenda akullnajave të buta dhe akullnajave politetermale. Nuk ka të dhëna për rortekë në akullnajat e ftohta.

Një rritje në rrjedhën e akullnajave shoqërohet me një avancim (duke zhvendosur pozicionin e majës së akullnajës me disa(ndonje)  kilometra).

Ndonjëherë akumulimi i akullnajave shoqërohet me një prishje të konsiderueshme ose shpërbërje të akullit të akullnajës dhe mund të formohen çira në akullnajë.

Në pjesën e përparme të një akullnaje, ndonjëherë është e mundur të shohësh deformime të mëdha brenda masave shkembore të akullnajës. Prandaj, “terbimet” e akullnajave janë lehtësisht të dallueshme në terren ose në fotografi ajrore / satelitore.

Periudhat e mbitensionit përsëriten periodikisht, një herë në disa vjet, apo edhe çdo disa dhjetëra vjet (prandaj, akullnajat e fryra gjithashtu nganjëherë quhen akullnajat pulsuese).

Ndryshimi i klimës nuk duket të ketë ndonjë ndikim në ngricat akullnajore. Origjina e akullnajave akullnajore ende nuk është shpjeguar në detaje. Besohet se kushti themelor që lejon tejkalimin e akullnajave akullnajore eshte aftësia e bazës së akullnajës për të mbajtur ujin deri në pikën ku ngrihet një presion i lartë në pjesën e poshtme të akullnajës dhe akullnaja ecën përpara më shpejt në bazën e saj.

Ndryshimet gjatesore dhe transvesale te profileve të një akullnaje 1973r, Pamir (J.J.1993)

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.