Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Kulstof datering

Kulstof (Carbon-14) datering er en metode til at bestemme alderen af visse arkeologiske artefakter af biologisk oprindelse op til omkring 50 000 år gammel. Metoden blev udviklet i 1940’erne. Det bruges typisk til skaller, ben, læder, pels, frø, træ osv. Der er 3 kulstof-isotoper, der forekommer som en del af Jordens naturlige processer; C-12, C-13 og C-14, af ustabil natur; Halveringstiden for C-14 er 5 730 år. Disse isotoper er til stede i de følgende mængder C12 – 98,89%, C13-1,11% og C14-0,00000000010%.

C-14 formes konstant i den øvre atmosfære gennem kosmisk stråles virkning, det oxideres hurtigt til 14CO2 og går ind i jordens planter og dyr gennem fotosyntese og fødekæden.

I løbet af en organismes levetid forbliver mængden af radioaktivt kul i vævet stabilt, da tabet (gennem radioaktivt henfald) afbalanceres af gevinsten (gennem optagelse via fotosyntese eller forbrug). Så snart en plante eller et dyr dør, ophører de metabolisk funktion af kulstofoptagelse; Der er ingen genopfyldning af radioaktivt kulstof, kun forfald. Ved at se forholdet mellem carbon-12 og carbon-14 i prøven og sammenligne det med forholdet i en levende organisme, er det muligt at bestemme alderen af en tidligere levende ting ret præcist.

Ud over forskellige forbehandlinger skal prøven brændes og omdannes til en form egnet til tælleren. Prøven skal derfor destrueres for at måle dens indhold af c14.

Når resultaterne af aldersbestemmelsen er angivet, står BP for “før til stede”, med henvisning til en referencetid fra 1950 (kalibreringsdato). Det antages, at andelen af atmosfærisk C-14 er den samme i dag som den var i 1950.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.