Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Datowanie radiowęglowe

Datowanie radiowęglowe (izotopowe) jest metodą określania wieku niektórych zabytków archeologicznych o pochodzeniu organicznym, nie starszych niż około 50 000 lat. Technika ta opracowana została w latach 40. XX wieku. Zazwyczaj stosuje się ją do muszli, kości, skóry, futra, nasion, drewna itp.

Na Ziemi występują naturalnie trzy izotopy węgla: C-12, C-13 i C-14 (niestabilny, radioaktywny). Okres połowicznego rozpadu C-14 wynosi 5 730 lat. Izotopy są obecne w następujących proporcjach: C-12 – 98,89%, C-13 – 1,11% i C-14 – 0,00000000010%.

C-14 powstaje w górnej atmosferze wskutek działania promieniowania kosmicznego. Jest szybko utleniany do CO2 i staje się budulcem  roślin i zwierząt na Ziemi poprzez fotosyntezę i łańcuch pokarmowy.

W żywym organizmie ilość węgla radioaktywnego w tkankach pozostaje stabilna, ponieważ straty (poprzez rozkład promieniotwórczy) są równoważone przez uzysk (poprzez absorpcję, fotosyntezę lub konsumpcję). Gdy tylko roślina lub zwierzę umiera, ustaje metabolizm i wychwytywanie węgla i pozostaje tylko rozpad węgla radioaktywnego, bez jego uzupełniania. Analizując stosunek C-12 do C-14 w próbce i porównując go do tej proporcji w żywym organizmie, można dość precyzyjnie określić wiek badanego obiektu.

Próbki podlegają przed badaniem różnym wstępnym zabiegom. Ostatecznie są spalane, aby możliwe było zmierzenie zawartości C-14.

Kiedy podaje się wyniki badania (datowania), BP (before present) odnosi się do roku 1950 (data kalibracji). Zakłada się, że proporcja C-14 atmosferycznego jest taka sama, jak w 1950 roku.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.