Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Karbondatering

Karbondatering (også kalt karbon-14 metoden) brukes for å bestemme alderen til arkeologiske funn av biologisk opprinnelse, så som skall, ben, lær, pels og frø. Den kan brukes til å bestemme alder opptil 50 000 år tilbake i tid. Metoden ble utviklet på 1940-tallet.

Alle organismer har en viss del av den radioaktive karbonisotopen C-14. En radioaktiv isotop er en variant av et grunnstoff som stadig skifter egenskaper (den flytter på plasseringen av sine nøytroner). C-14 dannes opprinnelig i den øvre atmosfæren pga. kosmisk stråling, og kommer inn i jordens planter og dyr via fotosyntese og næringskjeder.

Så lenge organismen lever vil den ha omtrent samme mengde C-14, fordi like mye tilføres som det tapes. Så snart en plante eller et dyr dør stopper derimot karbonopptaket, mens tapet av C-14 fortsetter. Ved å sammenligne mengdene C-14 i den døde prøven og i tilsvarende levende materiale, er det mulig å bestemme når organismen døde.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.