Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Животниот циклус на слатководните прлушки

Слатководните бисерни прлушки (Margaritifera margaritifera – значејќи “онаа што ги носи бисерите“) се едни од најстарите видови кои живеат во северните реки, каде може да живеат повеќе од 200 години. Нивниот животен циклус зависи од двaта видови на лосос и пастрмка преку кои се развиваат.

Јајцата се развиваат во вид на ларви во мајката прлушка за време на летото. Во есен, ларвите се испуштаат. За време на неколку часа, треба да најдат млада пастрмка или млад лосос, на кој се прикачуваат на шкргите од рибата. До следното лето ларвите растат, и се развиваат во прлушка од  0.5 mm. Ларвите затворени во циста не им штетат на рибите, дури може да им го подобри здравјето на самите риби. Младата прлушка се пушта од рибата паѓајќи на песочните седименти на реката, каде ќе живее помалку или повеќе од 20 години, созревајќи.

Конечно, кога се созреани, тие се поместуваат горе на седиментот и живеат таму до крајот на животот филтрирајќи ја водата за хранливите материи.

Созреана слатководна бисерна прлушка филтрирајќи ја водата. Слика: Paul Eric Aspholm

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.