Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Aktivt lag

Det aktive laget av permafrost er det øverste laget som tiner om sommeren og fryser igjen om høsten. I områder med kalde somre kan det aktive laget være veldig tynt (f.eks. kun 10 cm på Ellesmere Island i Canada). I områder med varmere somre er det aktive laget dypere (f.eks. 2,5 meter i Yakutsk, Russland). Jordsmonnet spiller også en rolle for dybden. Det kan være opptil fem ganger dypere i sand- eller grus enn i leire. På grunn av global oppvarming øker nå mange steder dybden på det aktive laget. Når det topplaget tiner, som har mye organisk materiale, kan nedbrytingen der bidra til enda mer karbon i atmosfæren.

Eksempel på temperaturlag i permafrost

Tining av aktivt lag i permafrost langs kysten av Alaska ©USGS

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.