Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Kryokonitt (isstøv)

En kryokonitt-hule er en grop i overflaten av isbreer, som fungerer som en felle for fine sedimenter, sammensatt av små bergpartikler, sot og bakterier. Disse sedimentene kalles kryokonitt eller isstøv. Fordi det er mørkt har det lav albedo – det absorberer solstråling og fremmer issmelting under den. Kryokonitt-huler blir derfor mer og mer sylindriske. Men etter hvert som laget av sedimenter blir tykkere, isolerer det isen snarere enn å smelte den og en omvendt situasjon kan oppstå: isen rundt kryokonitten smelter raskere, og kryokonitten danenr i stedet en iskegle.

Inne i kryokonitt-hulene dannes mikro-økosystemer, som består av:

  • leire og mineraler som kvarts, feltspat, glimmer, kalsitt
  • menneskapt forurensninger (sot)
  • mikrober og organisk materiale (alger, cyanobakterier, sopp, virus)

Det kan også fange frø fraktet med lufta, og virvelløse dyr som bjørnedyr.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.