Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Łupacz

Łupacz (plamiak, wątłusz srebrzysty) to ryba morska, łatwo rozpoznawalna dzięki czarnej linii bocznej biegnącej wzdłuż białego boku i charakterystycznej ciemnej plamie nad płetwą piersiową, często określanej jako „odcisk palca”, „odcisk diabła” lub „znaki świętego Piotra”.

Łupacz występuje zwykle w północnej części Oceanu Atlantyckiego i powiązanych mórz, głównie nad miękkimi fragmentami dna na głębokościach od 10 do 200 m. Jest rybą najczęściej spożywaną przez Islandczyków.

Łupacz, autor – Steven G. Johnson

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.