Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Początki życia na Ziemi

Badanie pochodzenia życia na Ziemi znane jest jako abiogeneza.

Nie wiemy dokładnie, kiedy na Ziemi pojawiło się życie, ale istnieją dowody na to, że organizmy podobne do bakterii żyły na Ziemi 3,5 miliarda lat temu i mogły istnieć jeszcze wcześniej, kiedy uformowała się stała skorupa ziemska prawie 4 miliardy lat temu. Te wczesne organizmy były znacznie prostsze niż organizmy żyjące dzisiaj.

Istnieje wiele teorii, które próbują odpowiedzieć na pytanie, jak zaczęło się życie. Od czasów Arystotelesa do XVII wieku uważano, że życie zrodziło się spontanicznie i uważano, że nadal powstaje w sposób ciągły w wyniku przypadkowych zdarzeń.

Niektóre popularne współczesne teorie pochodzenia życia na Ziemi to:

Teoria zupy  pierwotnej

W 1924 roku Aleksander Iwanowicz Oparin zaproponował teorię, według której abiogeneza odbyła się w ciepłym oceanie. Aminokwasy miały spontanicznie tworzyć się w oceanach pod wpływem energii uderzeń piorunów. Wczesna Ziemia miała atmosferę redukcyjną (przeciwieństwo utleniającej,  złożone organiczne polimery miały uformować się właśnie w tej zupie).

Teoria kominów hydrotermalnych

W 1977 roku naukowcy badający Ocean Spokojny  dokonali fascynującego odkrycia na jego dnie: napotkali otwory, które wyglądały jak podwodne kominy, wypluwając gorącą wodę i minerały do ​​zimnej wody oceanu. Za powstanie tych „gejzerów” odpowiadają ruchy płyt tektonicznych i często występują wzdłuż grzbietów środkowego oceanu. Odkryto, że mimo ekstremalnych warunków i braku światła rozwijają się tam specyficzne formy życia, funkcjonujące dzięki chemosyntezie. Chemosynteza to biologiczna przemiana cząsteczek węgla i substancji odżywczych w materię organiczną – materię życia. Fotosynteza wykorzystuje energię słoneczną do przekształcania dwutlenku węgla w tę materię organiczną, wydzielając tlen jako produkt uboczny, natomiast chemosynteza wykorzystuje nieorganiczne cząsteczki (takie jak siarkowodór) lub metan i łączy je ze źródłem tlenu (w tym przypadku wodą morską), aby stworzyć proste cukry. Hydrotermalne kominy stanowią idealne środowisko, w którym w początkach naszej planety znajdowały się wszystkie składniki niezbędne do życia mikroorganizmów.

Egzogeneza

To hipoteza wskazująca na początki życia poza Ziemią. Nie jest ona bezpodstawna. Naukowcy znaleźli kluczowe składniki chemiczne DNA i RNA, zwane nukleotydami, w meteorycie, który spadł na Ziemię na terenie Australii w 1969 roku.

Panspermia jest zbliżoną teorią, ale dowodzi, że „ziarna” życia istnieją już w całym wszechświecie, w tym na Ziemi, i mogą one dostarczyć życie innym planetom.

Mars jest uważany za możliwe pierwotne źródło życia, ponieważ jest stosunkowo podobny do Ziemi, i znaleziono tam dowody na obecność wody niezbędnej do życia.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.