Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Svalbardrype

Svalbardrype er en underart av fjellrype (Lagopus muta), og finnes kun på Svalbard og Franz Josef Land (vi sier at den er endemisk for disse områdene). Det er den eneste fuglen som kan observeres på øygruppen hele året. Alle de andre fuglene der er trekkfugler.

Hannene hekker på samme sted hvert år. De kan oppholde seg andre steder gjennom vinteren, men kommer tilbake til hekkeområdet i mars. Hunnene kommer dit tidlig i april. Vi vet lite om akkurat hvor de er om vinteren, ikke minst fordi mørketida gjør observasjoner vanskelig. Det er vanligvis 9-11 egg i en rede. En hann kan ha mer enn en hunn på sitt territorium, men den neste hunnen har senere fødte og færre kyllinger enn den første hunnen.

Begge kjønnene har hvit vinterdrakt og brunspettede sommerdrakt. Hunnen skifter til sommerfjær flere uker før hannene. Karakteristisk for hannene i hekkesesongen er en svart linje fra øye til nebb, og rød kam over øyet. Voksne fugler er 35-40 cm lange og veier mellom 490 og 1200 g. Vekten avhenger vesentlig av sesongen (om vinteren utgjør fett mer enn 30% av kroppsvekten). De viktigste rovdyrene på Svalbardrype er polarrev, polarmåke og tyvjo.

Norsk Polarinstitutt har siden år 2000 gjennomført overvåkning som registrerer vårenes territoriale aktivitet av Svalbardrype på Nordenskiöld Land. Hovedmålet er å tidlig fange opp endringer i bestandstørrelsen.

Andre interessante fakta: Svalbardrype kan bli jaktet på Svalbard fra 10.09 til 23.12. Årlig høstes det mellom 500 og 2 300 fugler. Svalbardrype utnytter fôringsgropene laget av reindyr som graver i snøen etter mat. Rypene finner også mat der.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.