Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Svalbardzka pardwa górska

Pardwa górska żyjąca na Svalbardzie jest endemicznym podgatunkiem pardwy górskiej (Lagopus muta), która występuje na Svalbardzie i Ziemi Franciszka Józefa. To jedyny ptak zamieszkujący na lądzie, którego obserwuje się na terytorium archipelagu przez cały rok.

Samce każdego roku powracają na te same tereny lęgowe pod koniec marca, a samice przybywają później, na początku kwietnia. Pardwy korzystają z innych terenów w sezonie zimowym i rozrodczym. Nie ma jednak wystarczających źródeł wiedzy dotyczących lokalizacji ich terenów zimowych i szlaków migracyjnych w czasie zimy (od października do marca). Sezon godowy rozpoczyna się na początku maja. Samica zazwyczaj znosi 9-11 jaj. Jeden samiec może się łączyć z więcej niż jedną samicą, ale w drugim przypadku lęg następuje później, a w gnieździe jest mniej piskląt.

Przedstawiciele obu płci zmieniają upierzenie z białego, zimowego na letnie w kolorze brązowym. Zmiana szaty zimowej u samic występuje w kwietniu-maju, a u samców w połowie sierpnia. Cechą charakterystyczną u samców jest czarna kreska od oka w kierunku dziobu i czerwony grzebień przybierający intensywniejszą barwę w okresie godowym. Dorosłe osobniki mają długość ciała 35-40 cm i ważą 490-1200 g. Waga ptaków wyraźnie zależy od pory roku (zimą więcej niż 30% masy ciała stanowi tłuszcz). Zwierzętami polującymi na pardwę górską są lis polarny, mewa blada i wydrzyk ostrosterny.

Od 2000 roku Norweski Instytut Polarny prowadzi monitoring, którego celem jest rejestrowanie aktywności samców pardwy górskiej w okresie wiosennym na Ziemi Nordenskiölda. Celem projektu jest wczesne wykrycie zmian w populacji i określenie pewnych trendów.

Ciekawostki:

Na pardwę górską można polować na terytorium Svalbardu w okresie 10.09-23.12. Rocznie zabija się ok. 500-2300 ptaków, co jednak nie stanowi zagrożenia dla liczebności całej populacji.

Zaobserwowano również, że osobniki obu płci mogą żerować w dołkach wykopywanych przez renifery w poszukiwaniu pożywienia, co ma duże znaczenie w czasie zimy, kiedy występuje gruba pokrywa śnieżna.

Zdjęcie: Svalbardzka pardwa górska w zimowej szacie, Nicolas Lecomte, svalbardrype.npolar.no

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.